KLUB

Jsme kuželkářský oddíl z Ostravy, při TJ Unie Hlubina. Název našeho klubu je spojen s hornickou historií regionu, konkrétně s bývalým dolem Hlubina, který v současnosti tvoří společně s přilehlou koksovnou a vysokými pecemi Vítkovických železáren ojedinělý industriální komplex, známý jako "ostravské Hradčany".