HISTORIE KUŽELNY

1961  

 • Zahájení výstavby vlastní kuželny v areálu TJ Baník Hlubina.

30. 5. 1961  

 • Slavnostní otevření nové dvoudráhové kuželny s asfaltovým povrchem a ručním stavěním.

1975  

 • Přístavba klubovny se šatnami.

1976  

 • Zabudování automatického podavače koulí a zakoupeny silikonové kuželky z NDR.

1978  

 • Instalace automatických stavěčů kuželek Strojsport Trutnov. Servis a údržbu nových ASK si vzal na starost dlouholetý člen našeho oddílu pan Bohumil Míka a především jeho zásluhou "šlapaly" bez větších problémů až do své výměny v roce 2009.

1981  

 • Položení saduritového povrchu drah a související úprava hracího a dopadového prostoru.

1985  

 • Rozšíření zázemí kuželny o nové šatny, sprchy, kuchyň a bufet.

1996  

 • Pořízení nových kuželek a koulí od firmy Vollmer.

2000   

 • Přebudování vytápění kuželny, klubovny, včetně ohřevu teplé vody.

2001  

 • Výměna čelní stěny oddělující hrací prostor a strojovnu kuželny, rekonstrukce sprch a kuchyňky, zakoupeny a instalovány nové kuželky.

2009 

 • Instalace nových automatických stavěčů kuželek firmy Schmitt 800 a pořízení nových kuželek značky RALA Syndur TOP  a nových koulí značky Winner.

2010 

 • Rekonstrukce hracích prostorů firmou J&R Digital Vracov a montáž signalizace mantinelů. Současně proběhla i rekonstrukce klubovny (nový strop, osvětlení a vstup do kuželny přes klubovnu).

2020 

 • Úprava prostoru hlediště (nové omítnutí a vymalování stěn, vytvoření "síně slávy"), zavedení internetové přípojky a instalace TV pro zobrazování výsledků utkání. Výměna kuželek na nové SYNDUR TOP.


2021

 • Oprava propadlé podlahy v zadní části hlediště. Prohnilé trámy byly odstraněny a prostor zalit betonem. V prostoru hlediště položen zátěžový koberec místo stávajícího lina.


2022

 • V dubnu došlo na naší kuželně k podpisu smlouvy o provedení rekonstrukce kuželny s firmou ZAKO Slovakia.  Předmětem smlouvy byla rekonstrukci rozběžiště s podavačem koulí, drah, prostoru pro kuželky a dopadliště koulí.
 • V listopadu a prosinci proběhly přípravné práce na rekonstrukci naší kuželny. Během nich byla svépomocí provedena demolice dřevěných mantinelů a zásobníku koulí, odstranění linolea z hracího prostoru a náhozové desky, úklid, odvoz anebo spálení nevyužitelného dřeva. 
 • Následně došlo k demontáži elektronických panelů, odstranění čelní stěny a dopadového prostoru.
 • Dále byly demontovány ASK a "výtah" na koule, odstraněny železné konstrukce od ASK, dopadliště, podavače koulí a původní náhozové desky. Následně byly provedeny bourací práce a vybetonování prostoru křížů a dopadliště a dobetonování středního betonového pásu v místě původního zásobníku na koule. Původní saduritové dráhy zůstaly zachovány, aby na ně mohla být uložena konstrukce nových drah.

   

2023

 • Ve dnech 9. – 29. ledna proběhla rekonstrukce kuželny, kterou prováděli zaměstnanci firmy ZAKO Slovakia
 • Nejprve byla namontována spodní dřevěná nosná konstrukce z masivního dřeva, tvořená podélnými a příčnými trámy. Na ni pak byly připevněny dřevěné desky pro uložení dráhových segmentů a okolních koberců. Celá konstrukce byla položena a přišroubovaná na původní saduritové dráhy a vybetonovaný podklad v hracím prostoru. 
 • Následně byla dokončena montáž dřevěných desek na nosnou konstrukci po celé délce hracího prostoru, drah i dopadového prostoru. Byly instalovány plastové záhozové žlaby kolem drah a podavač koulí. Na závěr dokončen dopadový prostor včetně mantinelů, dopadliště, položení desek pod kuželky tzv. kříž a zbudování masivní dřevěné konstrukce pro ASK a jejich osazení. 
 • Dále byla namontována čelní stěna v černém provedení oddělující prostor drah a kuželky. Do ní byly následně vytvořeny otvory nad drahami, dveře do strojovny a odvod koulí. Pak následovalo položení plastových segmentů drah, a linolea na povrch hracích prostorů (šedé) a náhozových desek (černá). Na dráhy byl použit plastový povrch "PAULYODUR" tmavě zelené barvy od firmy Pauly.
 • Poté byly do čelní stěny vytvořeny otvory a osazeny původní elektronické ukazatele výsledků a napojeny na ovládací pult. Na závěr proběhla instalace "koulovod" se zásobníkem na koule a nalepení zátěžového koberce kolem drah a hracích prostorů.
 • Dne 3. února 2023 proběhla kolaudace naší rekonstruované dvoudráhy. Dráha získala technické osvědčení skupiny B s platností do 31. 7. 2026. 

 • Fotodokumentaci rekonstrukce můžete najít na tomto webu v sekci fotogalerie.