HISTORIE KUŽELNY

Historie kuželny

1961  Zahájení výstavby vlastní kuželny v areálu TJ Baník Hlubina.

30. 5. 1961  Slavnostní otevření nové dvoudráhové kuželny s asfaltovým povrchem a ručním stavěním.

1975  Přístavba klubovny se šatnami.

1976  Zabudování automatického podavače koulí a zakoupeny silikonové kuželky z NDR.

1978  Instalace automatických stavěčů kuželek Strojsport Trutnov. Servis a údržbu nových ASK si vzal na starost dlouholetý člen našeho oddílu pan Bohumil Míka a především jeho zásluhou "šlapaly" bez větších problémů až do své výměny v roce 2009.

1981  Položení saduritového povrchu drah a související úprava hracího a dopadového prostoru.

1985  Rozšíření zázemí kuželny o nové šatny, sprchy, kuchyň a bufet.

1996  Pořízení nových kuželek a koulí od firmy Vollmer.

2000   Přebudování vytápění kuželny, klubovny, včetně ohřevu teplé vody.

2001  Výměna čelní stěny oddělující hrací prostor a strojovnu kuželny, rekonstrukce sprch a kuchyňky, zakoupeny a instalovány nové kuželky.

2009 Instalace nových automatických stavěčů kuželek firmy Schmit 800 a pořízení nových kuželek značky RALA Syndur TOP  a nových koulí značky Winner.

2010 Rekonstrukce hracích prostorů firmou J&R Digital Vracov a montáž signalizace mantinelů. Současně proběhla i rekonstrukce klubovny (nový strop, osvětlení a vstup do kuželny přes klubovnu).

2020 Úprava prostoru hlediště (nové omítnutí a vymalování stěn, vytvoření "síně slávy"), zavedení internetové přípojky a instalace TV pro zobrazování výsledků utkání. Výměne kuželek na nové SYNDUR TOP.