Kuželna na Hlubině: 3. díl

09.01.2023

V předchozích dvou dílech miniseriálu, který se věnuje historii naší kuželny, jsme se zaměřili výhradně na kuželnu jako takovou. Tentokrát se podíváme i na její další nezbytné součásti, kterými jsou klubovna a zázemí.  V dnešní době jsou tyto prostory samozřejmostí na každé kuželně, ale v začátcích tomu tak na Hlubině rozhodně nebylo...

Kuželna v areálu tehdejšího TJ Baník Hlubina byla postavena v roce 1961. Vstup do ní byl, stejně jako dnes, tvořen schodištěm, vedoucím přes hlavní dveře do malé vstupní místnosti. Z ní vedl vlevo vstup do hlediště, vpravo byl pak prostor, kde byly dlouhá léta skříňky pro hráče. Kuželna neměla zázemí a hráči se museli převlékat dlouhé roky v zadní části hlediště. Tento stav se změnil až po dlouhých čtrnácti letech, v létě roku 1975, kdy byla přistavěna klubovna se šatnami. Ta je ve stejném místě doposud a byla vybudována rozšířením stávajícího vstupního prostoru směrem do dvora. Hned za dveřmi do klubovny byly po levé i pravé straně zřízeny miniaturní "papundeklové" šatny. V levém zadním rohu stála skříň s poháry a trofejemi a na zdech visely vlajky různých kuželkářských oddílů. Stěny klubovny byly vyzdobeny malbou klubového znaku a později i tablem tehdejších členů oddílu z roku 1977, které zde můžeme vídat dodnes. Jejich autorem byl pan Antonín Lach, který byl zároveň kronikářem oddílu. V místnosti, která dnes spojuje klubovnu s budovou fotbalových šaten byla kuchyňka. Kuželna v té době stále neměla své vlastní sociální zázemí a bylo nutno využívat zázemí fotbalistů.

O této přístavbě se zmiňuje i kronika našeho oddílu, které k ní uvádí toto: "Během letních měsíců toho roku byly pro zlepšení podmínek pro kuželkáře vybudovány šatny a klubovna. Kromě toho byly omítnuty obě budovy kuželny, vymalováno a natřeno vnitřní vybavení. Výše uvedené rekonstrukce si vyžádaly náklady v hodnotě 35.000,- Kčs a bylo při nich odpracováno celkem 1 200 brigádnických hodin."

V druhé polovině 80. let došlo k rozšíření zázemí kuželny o nové šatny, sprchy, WC a kuchyňku. Tyto prostory byly vytvořeny rozšířením klubovny dále směrem do dvora. Dvě šatny se společnou sprchou jsou zřejmě unikátem mezi kuželnami v celé republice. Abychom dostáli požadavkům na pořádání ligových zápasů bylo před premiérovou prvoligovou sezónou našich žen v létě 1998 do sprchy instalováno umyvadlo a obě šatny pak během zápasů byly vyhrazeny pro hostující tým. Naše ženy využívaly zázemí fotbalového oddílu. Původní šatny dlouhou dobu sloužily jako sklad pro obsluhu bufetu, ale v roce 1999 byly odstraněny, aby se zvětšil prostor klubovny. Ve stejném roce se z důvodů dokonalejšího zabezpečení proti vloupání zazdila všechna okna v prostoru kuželny, přičemž se ponechalo pouze jedno menší okno pro větrání. S odstupem doby lze tento krok hodnotit i jako účelný z pohledu snížení tepelných ztrát. Z dalších významnějších stavebních a technických úprav, zrealizovaných v novém tisíciletí, bylo přebudování systému vytápění kuželny i klubovny a systému ohřevu teplé vody pro sprchy a kuchyň v roce 2000 a kompletní oprava střechy v roce 2008. Poté průběžně následovaly drobné renovace v klubovně a šatnách v roce 2011. Jak říká klasik. "To máte: nové omítky, strop, osvětlení včetně elektroinstalace, zásuvné dveře vedoucí z klubovny na kuželnu...  V roce 2017 se pořídily nové vstupní dveře do klubovny a opravila se její podlaha. I výzdoba klubovny se lety měnila až do dnešní podoby, kdy jsou na stěnách vystaveny fotografie připomínající významné události z historie našeho oddílu. Další obrázky jistě přibydou již brzy, po ukončení rekonstrukce hlubinské dvoudráhy, která by měla začínat právě v těchto dnech.

- pm -