Kuželna na Hlubině: 1. díl

18.11.2022

Když byly v létě 1981 na naší kuželně zrealizovány zbrusu nové saduritové dráhy, jen málokdo tušil, že se na nich budou hrát mistrovská utkání ještě po více než čtyřiceti letech. Letos v prosinci by konečně měla přijít změna, o které se na Hlubině hovoří již minimálně 20 let. Kuželkáři se dočkají nových segmentových drah a hracího materiálu nejmodernějších úrovně. Věříme, že začíná nová etapa klubu. Ale než se rekonstrukce stane skutečností, pojďme zavzpomínat, jak se postupem času naše kuželna měnila.

Slavnostní otevření dvoudráhové kuželny TJ Unie Hlubina proběhlo v květnu 1961. Jednalo se o dráhy s asfaltovým povrchem a ručním stavěním. Podavač koulí, zásobník, mantinely i hrací prostor byly, kromě náhozovky, ze dřevěných desek. Zajímavostí bylo, že zásobník na koule byl na rozdíl od současnosti oddělený.  Každý kuželkář tak měl na dráze svou sadu koulí, které se z dopadliště do podavače vracely jak jinak než ručně. Až do roku 1975 neměl oddíl klubovnu ani šatny, a tak se hráči převlékali v zadní části hlediště, kde byla řada dřevěných sklápěcích sedadel a nad nimi na zdi věšáky. Stejná sedadla tvořila hlediště, tak jak ho známe i dnes, tedy čtyři řady po pěti. První technickou změnou na naší kuželně byla instalace automatického podavače koulí v roce 1976. Současně s tím se přebudoval také zásobník na koule na společný pro oba hráče.
 


Další významná modernizace se udála v roce 1978, kdy byly instalovány automatické stavěče kuželek značky Strojsport Trutnov a stěna se světelnými počítadly a křížem, oddělující dráhy od strojovny. Za hracím prostorem byl postaven nový dřevěný pult s ovládáním ASK a lavicí pro zapisovatele. V té době šlo o ASK odpovídající svými parametry požadavkům moderního kuželkářského sportu. V létě 1981 došlo k další podstatné změně, když byl asfaltový povrch kuželkářských drah nahrazen litým saduritem a v hracím prostoru vyměněn dřevěný povrch za betonový pokrytý linoleem. Zajímavostí je, že lino bylo v letech 1995 až 2010 nahrazeno zátěžovým kobercem, což byla v té době docela rarita, minimálně mezi kuželnami na severní Moravě.

Ale zpět ke drahám. Koncem 90. let se na saduritovém povrchu začaly objevovat v důsledku vlhkosti "bubliny". Shodou okolností se tak stalo před sezonou, kdy naše ženy postoupily do 1. ligy a končila kolaudace drah. V letní pauze musely být "boule" vyřezány, zality rychle tvrdnoucí hmotou a vybroušeny. Kolaudace opravených drah proběhla úspěšně a dne 19. září 1998 na nich mohlo být odehráno první utkání nejvyšší kuželkářské soutěže žen v historii klubu. Trable s drahami však nekončily a v podstatě rok co rok se opakoval stejný scénář s opravou vypouklého saduritu. V roce 2001 bylo poprvé rozhodnuto řešit tuto situaci rekonstrukcí drah. K té však bohužel nedošlo, a to díky nedostatku finančních prostředků. Náklady na rekonstrukci byly v té době odhadovány na 100.000 Kč. a do roku 2004 vzrostly na pětinásobek. Přestože se nakonec podařilo nějaké finance získat, musely být vynaloženy nejprve na opravu havarijního stavu střechy kuželny (2008) a v následujících letech na výměnu již nevyhovujících ASK a související elektroniky (2009-2010). V srpnu 2009 byla provedena výměna původních stavěčů, instalace nových ASK značky Schmid K800, namontování čelních panelů a nového ovládacího pultu s tiskárnami. V srpnu 2010 došlo k rekonstrukci hracích prostorů a montáži signalizace mantinelů. Realizátorem obou akcí byla firma J&R Digital a cena díla činila tehdy kolem 380.000,- Kč. Na uhrazení těchto investic jsme si museli vzít úvěr, který jsme pak spláceli několik let. A tak se naše dráhy opět na dlouhou dobu nedočkaly nového kabátu.
 


O jejich rekonstrukci se začalo znovu hovořit až v roce 2020, a to hlavně z toho důvodu, že v roce 2021 končila platnost jejich kolaudace. Tu nakonec získáváme, ale pouze na tři roky. Jelikož žádost o dotaci na výstavbu zcela nové čtyřdráhové kuželny nebyla úspěšná, vedení oddílu zahájilo v únoru 2022 realizaci plánu "B", kterým je kompletní rekonstrukce stávajících drah a hracího prostoru. Byly zvažovány varianty, zda lité dráhy nebo segmentové. Proběhlo posuzování jejich výhod a nevýhod, mapování trhu a cen. V dubnu 2022 je rozhodnuto, že dodávku a montáž nových segmentových drah provede renomovaná firma ZAKO Slovakia a to ještě koncem letošního rok 

Ale kuželna to nejsou pouze dráhy a hrací prostor, ale také hrací materiál a její další vybavení. I toto všechno prošlo na hlubinské kuželně zajímavou proměnou. O tom však zase více v příštím díle našeho miniseriálu článků.

- pm -