Předsedové: 1. díl

08.01.2021

V lednu uplyne rok od zvolení nového výboru a předsedy oddílu kuželek TJ Unie Hlubina. Dříve než budeme hodnotit jeho roční práci, připomeňme si významné činy jejich předchůdců. Od roku 1957 se ve vedení oddílu vystřídalo celkem devět předsedů. O jaké sportovní, organizační, technické, či jiné významné aktivity se zasloužili? Co za sebou zanechali a jak zviditelnili náš klub? To vše Vám nabídne seriál článků, který bude "vycházet" každých 14 dní a jehož první díl právě čtete.


Augustin Berka (1957 - 1971)

"máme vlastní kuželnu"

Z dostupných informací se nepodařilo přesně zjistit, kdo byl prvním předsedou našeho kuželkářského oddílu, který vznikl v roce 1957 jako TJ Baník Hlubina. Pravděpodobně jím byl pan Augustin BERKA, který se velkou měrou podílel na založení klubu a v 60. letech byl významný funkcionář našeho oddílu i kuželkářské sekce severomoravského kraje. Zásluhou pana Berky byla v roce 1961 iniciována výstavba vlastní kuželny v areálu Baník Hlubina, tedy na místě, kde stojí dosud. Ve stejném roce byla naše kuželna i dostavěna a dne 30. 5. 1961 slavnostně uvedena do provozu mezinárodním utkáním mezi výběry žen Severomoravského kraje a Vídně. Tento pán byl rovněž u zrodu dnešního názvu TJ Unie Hlubina a klubového znaku. To bylo v roce 1962. V průběhu šedesátých let se zasloužil také o rozšíření naší členské základny o nové hráče z ostatních ostravských oddílů a rovněž o příchod tehdejší reprezentantky ČSSR Evy Markové, ke kterému došlo v roce 1967. Hlubina měla v té době dvě družstva mužů a družstvo žen a cca 25 členů. Další vlna nových hráčů přišla počátkem 70. let, kdy byla vedením klubu navázána spolupráce s kolektivem zaměstnanců NHKG Ostrava, která po určité době vyústila v nábor a registraci zájemců z jejich řad v našem oddíle. 

.

Josef Vozňák (1972 - 1975)

"klubovna, zázemí, krajské přebory žen a přebor jednoty"

Dalším předsedou oddílu byl pan Josef VOZŇÁK, který tuto funkci vykonával pravděpodobně od roku 1972. I přes poměrné krátkou dobu jeho předsednictví se udály v našem klubu některé zajímavé změny a události. Od roku 1972 se začaly hrát oddílové přebory. Od sezóny 1972/73 bylo poprvé do soutěží zapojeno družstvo "C". Další významnou aktivitou tehdejšího vedení klubu bylo uspořádání krajských přeborů žen v březnu 1975. Bylo to poprvé a zatím naposledy, kdy se na Hlubině takováto soutěž hrála. V létě 1975 byla pro zlepšení podmínek pro kuželkáře realizována přístavba klubovny se šatnami. V témže roce se rovněž začala psát kronika našeho oddílu. Před koncem roku 1975 měl oddíl celkem 34 členů. V té době pan Vozňák ze zdravotních důvodů ze své funkce odstupuje.


V dalším díle, na který se můžete těšit ode dneška za čtrnáct dní, Vám představíme další dva předsedy klubu, jimiž byli Anna Káňová a Stanislav Dvořáček.