Předsedové: 2. díl

22.01.2021

V prvním díle našeho seriálu věnovaného předsedům oddílu kuželek TJ Unie Hlubina jsme si připomněli období vzniku a začátků fungování klubu. Další díl začínáme v roce 1975, kdy se předsednictví poprvé ujímá žena.

Anna Káňová (1975 - 1990)

"ASK, sadurit, ženy, dorost, memoriály i mezinárodní zápasy"

Na výroční členské schůzi konané v listopadu 1975 byl zvolen nový výbor oddílu kuželek ve složení Anna Káňová, Milada Krečmerová, Jaroslav Káňa, Antonín Lach, Alois Krečmer, Michal Viktorini, Milan Biolek a Josef Vozňák. Předsedkyní se stala Anna Káňová, která v této funkci působila tři další volební období představující dlouhých patnáct let. Během nich se událo mnoho významných událostí, z nichž ty nejzásadnější si nyní připomeneme.

Od roku 1976 každoročně pořádal náš oddíl okresní přebory jednotlivců zejména v kategorii žen, dorostu a juniorů. Vzhledem k rozšiřující se členské základně má oddíl v té tobě už více než 40 členů. Od sezóny 1976/77 jsou v soutěžích přihlášena čtyři družstva. Po dlouhých šestnácti letech bylo vytvořeno družstvo žen a přihlášeno do krajského přeboru 1977/78.

V roce 1977 byla zahájena tradice pořádání turnajů na počest významných osobností našeho oddílu. Konkrétně byly uspořádány memoriály Josefa Péčiho (1977-1981), Josefa Šimka (1978), Jaroslava Káni (1985-1999) a Aloise Krečmera (od roku 1987 v podstatě do současnosti).

V roce 1977 slavil náš oddíl 20 let od svého vzniku. Do té doby získali naši kuželkáři celou řadu cenných úspěchů v různých soutěžích a turnajích. V klubovně vzniká první pomyslná "síň slávy" nebo spíše "vitrína slávy", ve které jsou vystaveny vítězné trofeje a poháry. Ty se později přesouvají do prostoru kuželny. Od téhož roku zdobí kuželnu "tablo" tehdejších členů oddílů vytvořené kronikářem oddílu panem Antonínem Lachem.


Nejvýznamnějším počinem tehdejšího vedení klubu byla v létě 1978 instalace automatických stavěčů kuželek (ASK) a provedení souvisejících stavebních úprav kuželny. Akce byla realizována s podporou městského výboru Československého svazu tělesné výchovy (ČSTV), kde naši členové Biolek, Lach a Káňa zastávali významné funkce. V té době šlo o dílo odpovídající svými parametry požadavkům moderního kuželkářského sportu. Členové oddílu při této akci odpracovali téměř 900 brigádnických hodin. V souvislosti s přechodem na automatické stavění odsouhlasil výbor kuželkářského oddílu na členské schůzi konané dne 28. srpna 1978, že každý hráč bude platit za trénink 2,- Kčs a tyto peníze budou používány k úhradě dozoru automatů při mistrovských utkáních. Provoz a údržbu automatických stavěčů si vzal na starost pan Bohumil Míka.

I díky novým ASK naše členská základna stále rostla a od sezóny 1980/81 bylo do soutěží přihlášeno už pět družstev. Oddíl má poprvé v historii více než 50 členů.

V lednu 1981 byl na výroční členské schůzi zvolen nový výbor ve složení Anna Káňová (předsedkyně), Rudolf Kaša, Milada Krečmerová, Zdeněk Krečmer, Antonín Lach, Ivan Marek a Josef Záviský. Hned v létě roku 1981 se pouštíme do realizace další zásadní rekonstrukce naší kuželny, jejímž výsledkem byl přechod z asfaltového na saduritový povrch drah a související stavební úpravy hracích prostor. Do realizace se rovněž zapojili členové našeho oddílu, kteří zde odpracovali více než 1 200 brigádnických hodin.

V roce 1983 bylo vytvořeno samostatné družstvo dorostenců, které bylo přihlášeno do krajského přeboru 1983/84. Počet našich družstev v soutěžích tak vzrostl na šest.

V květnu roku 1985 se začala psát tradice mezinárodních přátelských utkání žen v rámci družby mezi TJ Unie Hlubina a BSG Stahl Freital z NDR. Střídavě se družstva utkávala v Ostravě a v německém Freitalu a to až do roku 1989. V souvislosti s tím, je třeba zmínit, že se jednalo o diplomatický úspěch vedení našeho oddílu, kterému se podařilo získat finanční podporu tělovýchovné jednoty na uskutečnění zájezdů naší výpravy do Německa a současně i podporu podniku OKD, který poskytl zdarma ubytování německé výpravě ve svém hotelovém domě Hlubina.

Rok 1989 přinesl nejen v naší zemi spoustu změn. V této bouřlivé době končí v předsednické funkci Anna Káňová. Z pochopitelných důvodů se poprvé od roku 1972 neuskutečnily ani oddílové přebory a v podstatě dodnes nebyly obnoveny. Také pro TJ Unie Hlubina a potažmo oddíl kuželek měla změna režimu významné, zejména ekonomické dopady. Doba podpory ze strany státního podniku OKD, zejména v oblasti zajišťování údržby a dodávky energií pro provoz celého sportovního areálu z nedalekého Dolu Hlubina skončila. O to složitější pak byla role vedení oddílu v následné "polistopadové" době.


Stanislav Dvořáček (1990 - 1991)

"Adaptace na nové poměry"

Prvním "polistopadovým" předsedou našeho oddílu se stal pan Stanislav Dvořáček. Za jeho předsednictví dochází ke změnám v organizaci tělovýchovné jednoty. Dne 10. prosince 1991 vzniká občanské sdružení Tělovýchovná jednota UNIE HLUBINA o.s. Role tehdejšího předsedy byla spíše v nastavení fungování oddílu a jeho součinnosti s TJ zejména po stránce ekonomické a organizační. Z tohoto pohledu bylo přínosem, že předsedou tělovýchovné jednoty byl tehdy zvolen člen našeho oddílu pan Karel Kudela. Po sportovní stránce se žádné převratné změny nekonají. Oddíl nadále pořádá okresní přebory jednotlivců, memoriály A. Krečmera a J. Káni. V soutěžích máme pět družstev, z toho jedno družstvo žen a dorostu.


Na přelomu 80. a 90. let přicházejí na Hlubinu dva noví členové, kteří se později zapíší do historie oddílu, Antonín Žídek a Martin Skopal. Jejich počiny coby klubových předsedů si připomeneme v dalších dílech našeho seriálu. 

-pm-