Předsedové: 5. díl

05.03.2021

Vážení čtenáři, je tady již páté pokračování příběhu o předsedech našeho oddílu. Dnes bude řeč o Rudolfu Rieznerovi, který se stal prvním předsedou zvoleným v novém tisíciletí.

Rudolf Riezner (2001 - 2008)

"ligová éra končí, úspěšná práce s mládeží, hledáme finance na rekonstrukci kuželny"

V dubnu 2001 převzal po Martinovi Skopalovi funkci předsedy oddílu kuželek Rudolf Riezner. Stávající výbor ve složení Pavel Marek, Eva Marková, Anna Káňová (organizační pracovník) a Petr Brablec byl doplněn o další členy, Jiřího Břesku a Václava Rábla.

Před sezónou 2001/2002 měl klub 59 členů a v soutěžích rekordní počet 8 družstev.

Nový předseda přebírá oddíl v situaci, která přinesla několik zásadních změn, a to zejména návrat družstva žen do 1. ligy, sestup družstva mužů "A" ze 3. ligy a reorganizaci městských soutěží. Dlouhodobým problémem byl také nevyhovující technický stav dvacet let starých saduritových drah na naší kuželně.

Jedním z prvořadých úkolů nového vedení, který muselo řešit okamžitě, bylo finanční a technické zajištění nastávající prvoligové sezóny družstva žen. V létě 2001 proběhla pravidelná údržba kuželny, ASK, klubovny, rekonstrukce sprch mezi šatnami a kuchyňky. Před začátkem nové sezóny byly zakoupeny a instalovány nové kuželky. Podařilo se zajistit také sponzory, kteří finančně pokryli cestovní náklady na 1. ligu žen. Mezi ty hlavní patřily společnosti NOWACO a Severomoravská energetika, a.s.


Sportovní cíle oddílu v následujícím období byly zejména udržet nejvyšší soutěž žen, pokusit se postoupit zpět do 3. ligy mužů a věnovat se výchově mladých kuželkářů.

K jejich dosažení mělo přispět zavedení pevné tréninkové doby pro "A" družstvo mužů, žen a dorostenců a stanovení jednoho tréninkového dne navíc. Toto opatření bylo navrženo výborem a schváleno členskou schůzí oddílu v létě 2001. Další z organizačních novinek se týkala systému nominace na okresní přebory jednotlivců. V březnu 2002 se na základě rozhodnutí výboru zúčastnili přeborů hráči s nejlepším průměrem po podzimní části soutěže. Bylo to poprvé, kdy o nominaci nerozhodovaly ani oddílové přebory ani výbor, ale skutečné dosažené výsledky hráčů. Tento systém se ukázal jako spravedlivý a byl kladně přijat všemi členy a v podstatě funguje stále.

A jak byly naše sportovní cíle naplněny?

Po uvolnění našeho nejlepšího hráče Vladimíra Konečného do Hagemannu Opava, ještě před startem sezóny 2001/02, bylo zřejmé že na návrat do ligy můžeme zapomenout. A když po sezóně 2002/03 vedení oddílu souhlasilo s uvolněním kompletního "A" týmu a "prodeji" oblastního přeboru do VOKD Poruba, propadlo se družstvo mužů rázem až do krajského přeboru.

Družstvo žen si v sezóně 2001/2002 vybojovalo své nejlepší umístění v 1. lize, kterým bylo 8. místo. V sezóně 2003/2004, kterou jsme museli odehrát díky přechodu na disciplínu 120hs v Bohumíně, však přišel sestup. Vedení oddílu se rozhodlo z ekonomickým důvodům 2. ligu "přepustit" Minervě Opava a s ní i polovinu týmu. Družstvo žen Hlubiny bylo v následující sezóně přihlášeno až do třetí nejvyšší soutěže a v roce 2008 bylo definitivně rozpuštěno.

Alespoň v oblasti mládeže se podařilo naše záměry splnit beze zbytku. Kromě dorostenců jsme poprvé v historii oddílu vytvořili družstvo dorostenek. Trenérkou a vedoucí byla i nadále Anna Káňová. Ta se věnovala i výchově mladších žáků, kteří se účastnili pravidelně turnajů v rámci Poháru mladých nadějí. Hlubina měla v té době širokou mládežnickou základnu, která byla základem pozdějších úspěchů. Družstvo dorostu v letech 2002 a 2003 bylo v oblastním přeboru vždy na medailové pozici a v roce 2004 celou soutěž dokonce vyhráloMartin Marek se probojoval na MČR žáků 2005. V roce 2006 dorostenci už pod vedením Jiřího Břesky vyhráli SM divizi a postoupili do 2. ligy.

Mezi nejvýznamnější sportovní akce, které se na naší kuželně za éry Rudolfa Rieznera uskutečnily, bylo mistrovství ČR tělesně postižených kuželkářů, okresní přebory žen v roce 2001, okresní přebory dorostu a oblastní přebory seniorek v roce 2002.

V roce 2001 se pravděpodobně odehrál poslední ročník turnaje veteránů. Od roku 2003 došlo ke sloučení obou memoriálů v jeden, který se hrál a hraje dosud v tradičním srpnovém termínu. Nadále pokračuje spolupráce s TJ Baník Ostrava při pořádání turnaje TPS Ostravská kuželka. Pokračuje se v letních kuželkářských maratónech pod hlavičkou sponzora firmy TERMONT, jejíž majitel byl Rudolf Riezner. Maratóny se hrají až do roku 2007.

V březnu 2007 spouští oddíl kuželek své první webové stránky. V regionálním tisku jsou nadále pravidelně zveřejňovány články o našem oddíle zejména o působení družstva žen v první lize.


Ale vraťme se ještě do roku 2001, kdy vedení klubu musí řešit také dlouhodobě nevyhovující stav drah naší kuželny. Vlivem vlhkosti se na drahách tvoří "boule", které jsou průběžně opravovány prakticky každý rok už od konce 90. let. Koncem roku 2001 se výbor oddílu rozhodl provést po skončení sezóny 2001/2002 rekonstrukci saduritových drah. Předpokládané náklady byly tehdy odhadovány na více než 100.000,- Kč. Za tímto účelem byla zahájena jednání s možnými sponzory a rovněž odsouhlaseny mimořádné členské příspěvky v hodnotě 2.000,- Kč na člena. I přes snahu získat potřebné finanční prostředky na rekonstrukci drah se tento záměr nepodařilo uskutečnit ani v roce 2002. Finanční dotace Magistrátu města Ostravy byla využita pro fotbalový oddíl TJ Unie Hlubina na přebudování škvárového fotbalového hřiště na travnaté. Na kuželkáře se tak nedostalo. Členská schůze proto rozhodla, že rekonstrukce kuželny bude odložena na příští rok. V roce 2004 už jsou náklady na rekonstrukci odhadovány na cca 500.000,- Kč. Blíží se konec platnosti kolaudace kuželny, kterou je rok 2008. Vedení oddílu stále marně usiluje o získání dotace na rekonstrukci drah. V této nelehké situaci se funkce předsedy oddílu ujímá Jiří Břeska...

- pm -