Předsedové: 6. díl

19.03.2021

Vítejte u předposledního dílu našeho seriálu. Tentokrát se podíváme na dvanáctileté období v historii našeho oddílu, kdy v jeho čele stál Jiří Břeska.

Jiří Břeska (2008 - 2020)

"investice do kuželny, muži ve 2. lize, projekt modernizace sportovního areálu Hlubina"

V roce 2008 se novým předsedou oddílu kuželek stává Jiří Břeska. Dalšími členy výboru jsou Michaela Černá, Anna Káňová, Václav Rábl a František Oliva. Jmenované ženy v průběhu let nahradily ve výboru Eva Marková (2012) a Hana Vlčková (2015).

Nové vedení oddílu v podstatě okamžitě po svém zvolení musí urgentně řešit především dlouhodobě neutěšený technický stav saduritových drah. Také původní automatické stavěče kuželek z roku 1978 už mají svá nejlepší léta za sebou. A tak ještě v roce 2008 byla podána u společnosti ČEZ žádost o grant na opravu kuželny. Ta byla schválena, a to ve výši 75.000,- Kč. Jenomže současně bylo nutno řešit urgentně i další problém, a to stav střechy objektu kuželny. A tak je vedení oddílu nuceno přehodnotit priority a žádá ČEZ o změnu projektu z opravy kuželny na úplnou rekonstrukci střechy kuželny. Tato změna je ze strany ČEZ naštěstí akceptována. V té době se současně podařilo získat také dotaci 25.000,- Kč z městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Kompletní oprava střechy zahrnující její nový povrch včetně oplechování tak byla zrealizována ještě v roce 2008.

Hned v následujících dvou letech se vedení klubu pouští do zásadní renovace kuželny. Nejprve v srpnu 2009 byla provedena vlastními silami výměna původních stavěčů a následně instalace nových automatických stavěčů kuželek firmy Schmit 800, namontování čelních panelů a nového ovládacího pultu s tiskárnami. Toto již zajišťovala odborná firma J&R Digital Vracov. Současně s tím byly pořízeny nové kuželky Syndur TOP a koulí Winner. V srpnu 2010 pak byla provedena rekonstrukce hracích prostorů firmou J&R Digital Vracov a montáž signalizace mantinelů. Základní přípravu jsme opět provedli vlastními silami, čímž jsme ušetřili finanční prostředky na tuto rozsáhlou rekonstrukci. Celá renovace stála 380 tisíc Kč. Z toho pětasedmdesát tisíc Kč jsme získali z městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a 25 tisíc Kč jsme dodali z oddílových peněz. Před zahájením rekonstrukce byla realizační firmě zaplacena záloha sto tisíc Kč a zbytek peněz jsme spláceli měsíčně následující čtyři roky.


V létě 2011 dostává nový háv i naše klubovna a šatny v podobě nových omítek, stropu a osvětlení vč. elektroinstalace. Byly také instalovány nové zásuvné dveře z klubovny na kuželnu. V roce 2017 jsou pořízeny nové vstupní dveře do klubovny, oprava podlah v klubovně a šatnách.

Jak je zřejmé z předcházejících řádků bylo fungování celé TJ a potažmo našeho oddílu v té době samozřejmě značně závislé na finančních prostředcích, získaných zejména formou dotací a sponzorských darů. Tento nelehký úkol se daří plnit za výrazné pomoci zejména úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a magistrátu města Ostrava. Část těchto dotačních prostředků šlo i na provozování oddílu kuželek. Je nutno říct, že díky předsedovi a vedení oddílu bylo do kuželny během jeho prvního čtyřletého funkčního období investováno kolem 500 tisíc Kč a odveden byl velký kus práce. Snad jediné co, se zatím nepodařilo zrealizovat, byly nové dráhy.

V únoru 2012 vznikl projekt "Modernizace sportovního areálu Unie Hlubina", jehož součástí má být také postavení nové čtyřdráhové kuželny. Na jeho zpracování se podíleli jak zástupci TJ, tak předseda oddílu kuželek. Projekt byl následně schválen a zařazen do "Akčního plánu realizace cílů a opatření Strategického plánu města Ostravy pro sport na období 2017 až 2025". V rámci I. etapy bylo v roce 2013 realizováno travnaté fotbalové hřiště a následně v II. etapě i vedlejší tréninkové hřiště s umělým povrchem.

V červnu 2013 dochází k významné změně ve vedení Tělovýchovné jednoty Unie Hlubina. Předsedou TJ se stává Pavel Ožana, který nahrazuje v této funkci Karla Kudelu. Ten zůstává ve výboru TJ a současně s ním je novým členem výboru TJ další zástupce oddílu kuželek Jiří Břeska.

Z pohledu sportovního se oddíl nachází v roce 2008 téměř na úplném dně. Družstvo "A" hraje pouze krajský přebor a další tři družstva má Hlubina v městském přeboru. Družstvo žen bylo "rozpuštěno" a dorost nemáme. Z tradičních akcí zůstal každoroční memoriál, Ostravská kuželka a koulení při svíčkách.

V sezóně 2008/2009 se konal první ročník Poháru ČKA a Hlubina u toho nechyběla. Ze dvou našich družstev postoupila Hlubina "A" do 3. kola, kde nestačila na tehdy druholigový Rychnov nad Kněžnou.

Dlouhodobým sportovním cílem nového vedení klubu byl návrat mužů do ligy. Družstvo Hlubina "A", pod vedením Jiřího Břesky, postoupilo nejprve v roce 2011 do severomoravské divize a v roce 2013 pak do 3. ligy. Před ligovou sezónou 2013/2014 jsou předsedou oddílu zajištěny potřebné podmínky pro účast v této soutěži. Jedná se zejména o smluvní a finanční zabezpečení cestovních nákladů a pronájmu kuželny SAREZA pro tréninky a utkání ligové soutěže. V následujících letech hraje Hlubina špici 3. ligy a po postupném posílení hráčského kádru přichází v sezóně 2015/2016 historický postup do 2. ligy.


V březnu 2018
přecházíme na nový design webových stránek a je zřízen i facebookový účet oddílu kuželek TJ Unie Hlubina. Sponzorem webových stránek se stává společnost Optika Novum. Jednou z nejdůležitějších součástí stránek je kampaň České kuželkářské asociace "Pojď hrát kuželky", díky které se klub snaží získat nové mladé sportovce, kteří jsou pro budoucnost oddílu nutností.

Na podzim 2018 se snad blýská na lepší časy a oddíl se rozrůstá o čtyři mladé kuželkáře, kteří začínají trénovat pod vedením trojice Eva, Martin a Pavel Markovi. Na jaře roku 2019 se už dva hráči zapojují do Poháru mladých nadějí, resp. okresního přeboru dospělých. A o rok později už přichází první velký úspěch v podobě postupu Filipa Országha na mistrovství ČR žáků 2020.

V roce 2019 je zahájena III. etapa projektu "Modernizace sportovního areálu Unie Hlubina", která zahrnuje výstavbu nové tribuny a zázemí, nikoliv však výstavbu nové kuželny.

Dne 17. 1. 2020 se konala výroční členská schůze oddílu kuželek, o kterou byl neobvykle velký zájem. Zúčastnilo se jí 35 členů oddílu. V rámci schůze byl zvolen nový výbor ve složení Michaela Černá, Veronika Rybářová, Tomáš Rechtoris, Petr Chodura a Martin Marek. Dosavadní členové výboru, včetně stávajícího předsedy Jiřího Břesky, odstoupili ze svých funkcí. Novou předsedkyní byla později zvolena Michaela Černá.


- pm -