Předsedové: 7. díl

16.04.2021

Od začátku tohoto roku jsme si v našich článcích postupně představili výsledky práce všech dosavadních předsedů oddílu kuželek TJ Unie Hlubina. V lednu uplynul rok od zahájení činnosti nového výboru. V následujícím článku se dozvíte, co se za tu dobu v našem oddíle událo a co se chystá. Takto hodnotí roční působení ve vedení oddílu současná předsedkyně Michaela Černá.

Michaela Černá (2020 - do současnosti)

Michaela Černá - předsedkyně oddílu od roku 2020
Michaela Černá - předsedkyně oddílu od roku 2020

"Rok se s rokem sešel a my můžeme bilancovat naše působení ve vedení oddílu kuželek TJ Unie Hlubina. Jako předseda se snažím být u všeho a vědět o všem, ale přitom si uvědomuji, že jako jedinec bych se musela rozkrájet, a tak jsem moc ráda, že jsme si mezi sebou v rámci výboru rozdělili kompetence a povinnosti. Martin Marek je organizačním pracovníkem, má na starosti sportovní oblast, komunikaci s ČKA a spravuje klubový web. Tomáš Rechtoris řeší technické a provozní záležitosti, spolupracuje s projektantem nové čtyřdráhové kuželny. Dalším členem výboru je Petr Chodura, který se stará o provoz kuželny, její údržbu a zajištění tréninků. Společně s Veronikou Rybářovou vedou bufet a spolupracují při organizaci akcí na kuželně.

Také považuji za důležité, že i mezi našimi členy je hodně těch, kterým není chod a fungování oddílu lhostejný a rádi přiloží ruku k dílu. Zde bych chtěla poděkovat Františku Olivovi a Jiřímu Břeskovi, kteří nám jsou nápomocni při údržbě kuželny a v případě Františka i dozoru při dopoledních trénincích.

Kvalitu webovek (kuzelkyhlubina.cz) beru jako jednu z hodně povedených věcí. I přes ukončení soutěží a výpadek aktuálních výsledků si stránky drží svou sledovanost a to především díky článkům z historie oddílu, jejichž autorem je Pavel Marek a jeho "básnické střevo". V dnešní době moderních technologií a komunikačních kanálů je neméně důležitý i další zdroj informací, kterým je Facebook, spravovaný Martinem.

Tak jak jsem již zmiňovala, byl náš první rok působení ve vedení oddílu komplikovaný a bohužel i poznamenaný pandemií coronaviru a ukončením všech soutěží. Pandemie omezila veškerý provoz kuželny včetně možnosti trénovat. Naštěstí se objevila i krátká období, kdy se lidé mohli setkávat a sportovat, a tak i my jsme mohli uspořádat letní setkání členů oddílu. Během této akce se uskutečnila i dobrovolná sbírka na kuželnu, která do našeho rozpočtu přinesla částku 5.000,- Kč. Tyto prostředky byly použity na opravu omítek, vytvoření krásné "síně slávy", která se nachází na zadní stěně kuželny a také historické fotogalerie v klubovně. Myslím, že na úspěchy našich členů můžeme být hrdí, a proto děkuji Pavlu Markovi a celé jeho rodině za vytvoření tohoto důstojného místa.


Další významnou událostí loňského roku byl Memoriál osobností TJ Unie Hlubina, který se jako každý rok uskutečnil poslední dva týdny v srpnu, a kterého se zúčastnilo 48 dvojic. Pro hráče bylo v ceně startovného nově zajištěno také malé občerstvení a upomínkové předměty, které dodala reklamní fa Danter. Nově navázané kuželky a úprava zadního prostoru drah včetně mazání, byly předzvěstí velkých čísel. Rekord memoriálu (507 kuželek) překonal Michal Markus z interligového TJ Sokol Luhačovice a k vidění byly i další velmi kvalitní výkony. Věřím, že se nám i v dalších letech podaří navázat na ročník 2020, že bude o tuto tradiční akci stále větší zájem a přiláká i mnoho kuželkářů odjinud.

Co bych na naší kuželně v dalších letech obnovila, je Turnaj veteránů. Kuželky jsou jeden z mála sportů, který se dá provozovat i v pokročilejším věku a je mnoho skvělých hráčů, kteří nás mladé strčí svými výkony do kapsy. Tento turnaj patřil kdysi mezi pravidelné akce a je velká škoda, že upadl v zapomnění. Snad se doba umoudří a my budeme mít šanci tuto tradici opět zařadit do kalendáře akcí ještě v tomto roce.

Nyní bych naznačila něco z našich plánů v blízké či vzdálenější budoucnosti. Jsem moc ráda, že funguje komunikace a spolupráce s vedením TJ Unie Hlubina, neboť s fotbalem patříme pod křídla TJ a působíme v jednom areálu. I přes omezené možnosti jsme se s předsedou TJ p. Ožanou snažili pravidelně setkávat a řešit provozní věci. V areálu se již rýsuje nová tribuna, která nahradí nevyhovující původní, včetně zázemí a šaten pro fotbalisty. Pro nás to, doufejme, znamená, že přichází řada i na realizaci nové kuželny. Tomáš Rechtoris již rok aktivně spolupracuje s panem Ing. Havlíčkem, který má na starost projektování našeho areálu, a tím i výstavbu nové čtyřdráhové kuželny. Jednání kolem projektu jsou náročná a zdlouhavá. Řešili jsme veškeré technické podrobnosti od energetické samostatnosti, vytápění, zázemí, sportovního vybavení, až po vzhled interiéru a exteriéru budovy. Dobrou zprávou je, že projektová dokumentace je již na stavebním úřadě a čeká na udělení stavebního povolení. Než však bude nová kuželna stát, musíme řešit co dál se stávající dvoudráhou, které letos končí kolaudace. I zde musím vyzdvihnout práci Tomáše a Martina, kteří jednají s ČKA na možnosti prodloužení kolaudace o další rok a současně řeší technické možnosti a náročnost opravy povrchu drah.

Krátce se ještě vrátím k tomu, co se za krátkou dobu působení nového výboru podařilo na kuželně zrealizovat. Provedly se drobné úpravy, které se započaly již vloni, např. zavedením internetu na kuželnu s možností připojení na Wi-Fi, zrušení původní výsledkové tabule, kterou nahradila LED TV, která je přímo napojena na počítač. Topení bylo napojeno na dálkové ovládání, které lze nastavit a kontrolovat přes mobilní aplikaci. V kuchyňce přibyl nový sporák a kávovar. Modernizace je již nedílnou součástí i našeho oddílu a naší kuželny.


Dále byla opravena propadlá podlaha v rohu hlediště, na kterou se nyní bude pokládat koberec. Nové omítky, výmalbu kuželny a prostor klubovny jsem již zmiňovala. Koupily se také nové okapy, které někdo loni na jaře odcizil. Ještě nás čeká oprava vlhké stěny na dámském WC a reklamace opravy střechy z května loňského roku, kterou bohužel i nadále zatéká. Zde bych ráda vyzdvihla práci především Přemysla Žáčka, Jana Žídka, Josefa Hájka, ale i dalších, kteří se aktivně zapojili. Je vidět, že hlubinské srdce tluče v hrudi i těm členům, kteří svou soutěž nehrají na naší kuželně. Jsme tým a táhneme za jeden provaz.

Závěrem bych řekla, že se s novým výborem snažíme navázat na to, co dobře fungovalo a posunout oddíl zase o něco dále. To, jestli se nám to daří, posuďte sami."


Slovo závěrem

Seriál článků "Předsedové" je u svého konce. Jeho sledovanost mě jakožto autora velmi těší, i když bych byl raději, kdyby se hrálo a my mohli psát komentáře k zápasům a sledovat umístění našich družstev v soutěžích. Snad se v září dočkáme. Do té doby se můžete těšit na dva rozhovory s velmi zajímavými kuželkářskými osobnostmi spojenými s naším klubem. V letním období je v plánu i další seriál článků na téma přestupy.

Pavel Marek